środa, 18 grudnia 2013

Wyczaruj świąteczną układankę - konkursWyczaruj świąteczną układankę 
z ciastek belVita - konkursNa pewno pamiętacie, jak zamieściłam na blogu przepis na pyszne zimowe śniadanie z ciastkami belVita. Taki posiłek, nie dość, że dostarczył mi energii na cały poranek, to jeszcze zachęcił do kuchennych eksperymentów. Pamiętacie, że moje śniadanie miało formę świątecznej choinki? Na pewno tak! I właśnie do przygotowania takiej świątecznej układanki z ciastek belVita chciałabym Was zachęcić:)

Co trzeba zrobić ?


 Aby wziąć udział w konkursie pt. ”Wyczaruj świąteczną układankę z ciastek belVita”, wystarczy przesłać 1 zdjęcie ze swoją autorską, świąteczną układankę z udziałem dowolnych ciastek belVita. Może to być świąteczny krajobraz, choinka czy ozdoba świąteczna – ograniczeniem jest tylko Wasza wyobraźnia. Po zjedzeniu zbilansowanego śniadania składającego się z ciastek belVita, ulubionego owocu, produktu mlecznego i ciepłego napoju, z pewnością będziecie mieli dużo energii, by wyczarować z ciastek wspaniałe kompozycje. 


Co jest ważne?


Oceniana będzie pomysłowość kompozycji, nawiązanie do świątecznych motywów oraz estetyka układanki.

Nagrody w konkursie:


I miejsce - ekspres Tassimo, model T20; zapas kapsułek kawy Tassimo – 6 rodzajów, torba materiałowa i ciasteczka belVita (Musli z owocami, Owoce Leśne, Pyszne Nadzienie kakaowe z jogurtem naturalnym)

II  miejsce – lunchbox, torba materiałowa i ciasteczka belVita (Musli z owocami, Owoce Leśne, Pyszne Nadzienie kakaowe z jogurtem naturalnym)

III miejsce – komplet mat śniadaniowych, torba materiałowa i ciasteczka belVita (Musli z owocami, Owoce Leśne, Pyszne Nadzienie kakaowe z jogurtem naturalnym)

  
Czas trwania konkursu: od 18 do 31 grudnia 2013 r. (do godziny 23.59)

Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym :
anyzkowo@gmail.com

 Uwaga!!

    
W każdym zgłoszeniu należy dopisać następującą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 1001, poz 926 ze zm.) w celu i zakresie związanymi z przeprowadzeniem konkursu: Konkurs z belVitą”.


Wszystkim życzymy dobrej zabawy!

Wyczaruj świąteczną układankę z ciastek belVita -  regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest ewelina kittner, zamieszkała przy ul. 44-200 rybnik górnośląska 93m25, numerem PESEL:85053117841 prowadząca blog Anyzkowo.blogspot.com.
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na blogu  Anyzkowo.blogspot.com.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Czas trwania konkursu: 14 dni, od 18 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (do godziny 23.59).
5. Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w Świątecznym konkursie z ciastkami belVita, wystarczy przesłać zdjęcie ze swoją autorską, świąteczną układanką z udziałem ciastek belVita. Oceniana będzie pomysłowość kompozycji, nawiązanie do świątecznych motywów oraz estetyka układanki.


6.  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
7. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: anyzkowo@gmail.comWraz 
ze zdjęciem należy przesłać swoje dane: imię i nazwisko, dokładny adres pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda oraz telefon kontaktowy.
8. W temacie e-maila ze zgłoszeniem konkursowym należy wpisać: Świąteczny konkurs z ciastkami belVita.
9. Elementem niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu jest podanie w mailu danych osobowych uczestnika i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora; brak oświadczenia zawierającego powyższe elementy w treści maila, w którym dokonuje się zgłoszenia, powoduje, że zgłoszenie jest nieskuteczne, a wzięcie udziału w konkursie niemożliwe.   
10. Sponsorem nagród jest Mondelez Polska S.A. (marka belVita) z siedzibą
w Warszawie, ul. Domaniewska 49,  02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 213916, posiadająca NIP: 521-012-27-98.
11. Regulamin przewiduje 3 zwycięzców konkursu. Nagrodami w konkursie są:I miejsce: ekspres Tassimo, model T20; zapas kapsułek kawy Tassimo – 6 rodzajów, torba materiałowa i 3 smaki ciastek belVita
II miejsce: lunchbox, torba materiałowa, 3 smaki ciastek belVita, kawa Jacobs Kronung Millicano
III miejsce: komplet mat śniadaniowych, torba materiałowa, 3 smaki ciastek belVita, kawa Jacobs Kronung Millicano
12. Organizator zastrzega sobie termin powiadomienia zwycięzców konkursu o ich wygranej drogą e-mailową do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zakończeniu konkursu.
13. Organizator konkursu oraz Sponsor nagród zastrzegają sobie termin dostarczenia nagród: do 30 dni od daty zakończenia konkursu.
14. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, udzielają Sponsorowi nagród, firmie Mondelez Polska S.A. (marka belVita), na czas trwania konkursu, licencji na użytkowanie przesłanych zgłoszeń (zdjęć oraz opisów) na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, tj.w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami, wprowadzanie do pamięci komputera;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) –publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieciach Internet, extranet oraz intranet, a także w mediach społecznościowych.
15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
W przypadku wszelkich pytań odnośnie konkursu, należy się kontaktować
z Organizatorem konkursu pod adresem e-mail: anyzkowo@gmail.com  .

3 komentarze:

Print